3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:20:23 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:55<->01:05:54<->0: 00
<-> 00:12:57<->00:07:02<->0: 00
<-> 00:20:23<->00:07:26<->0: 00