3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:15:01 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:18<->01:05:09<->0: 00
<-> 00:10:16<->00:04:58<->0: 00
<-> 00:15:01<->00:04:45<->0: 00