3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:35 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:29<->01:04:20<->0: 00
<-> 00:09:00<->00:04:31<->0: 00
<-> 00:13:35<->00:04:35<->0: 00