3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:23:20 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:07:42<->01:07:29<->0: 00
<-> 00:15:29<->00:07:47<->0: 00
<-> 00:23:20<->00:07:51<->0: 00