KATARZYNA CADER
3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:19:05 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:52<->01:05:49<->0: 00
<-> 00:12:24<->00:06:32<->0: 00
<-> 00:19:05<->00:06:41<->0: 00