3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:15:06 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> <->01:59:44<->0: 00
<-> <->Biegnie<->0: 00
<-> 00:15:06<->23:15:06<->0: 00