3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:10 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:22<->01:04:16<->0: 00
<-> 00:08:50<->00:04:28<->0: 00
<-> 00:13:10<->00:04:20<->0: 00