3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:23:31 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:06:16<->01:06:04<->0: 00
<-> 00:12:21<->00:06:05<->0: 00
<-> 00:23:31<->00:11:10<->0: 00