3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:22:58 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> <->01:00:00<->0: 00
<-> <->Biegnie<->0: 00
<-> 00:22:58<->23:22:58<->0: 00