3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:18:37 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:50<->01:05:47<->0: 00
<-> 00:11:56<->00:06:06<->0: 00
<-> 00:18:37<->00:06:41<->0: 00