3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:15:09 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:19<->01:05:08<->0: 00
<-> 00:10:17<->00:04:58<->0: 00
<-> 00:15:09<->00:04:52<->0: 00