3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:17:43 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:59<->01:05:53<->0: 00
<-> 00:12:12<->00:06:13<->0: 00
<-> 00:17:43<->00:05:31<->0: 00