3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:16:49 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:14<->01:05:07<->0: 00
<-> 00:10:54<->00:05:40<->0: 00
<-> 00:16:49<->00:05:55<->0: 00