3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:21:38 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:07:00<->01:06:49<->0: 00
<-> 00:14:16<->00:07:16<->0: 00
<-> 00:21:38<->00:07:22<->0: 00