3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:10 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:12<->01:04:12<->0: 00
<-> 00:08:47<->00:04:35<->0: 00
<-> 00:13:10<->00:04:23<->0: 00