3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:12:50 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:23<->01:04:15<->0: 00
<-> 00:08:38<->00:04:15<->0: 00
<-> 00:12:50<->00:04:12<->0: 00