3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:12:40 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:00<->01:03:59<->0: 00
<-> 00:08:18<->00:04:18<->0: 00
<-> 00:12:40<->00:04:22<->0: 00