KRZYSZTOF KOZAK
3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:20 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:11<->01:04:08<->0: 00
<-> 00:08:50<->00:04:39<->0: 00
<-> 00:13:20<->00:04:30<->0: 00