3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:12:24 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:01<->01:03:59<->0: 00
<-> 00:08:18<->00:04:17<->0: 00
<-> 00:12:24<->00:04:06<->0: 00