3km
Status biegu:
Biegnie!

Czasy cz±stkowe:
<-> 00:10:12<->01:10:12<->0: 00
<-> 00:20:30<->00:10:18<->0: 00
<-> <->Biegnie<->0: 00