3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:25:48 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:07:11<->01:07:06<->0: 00
<-> 00:16:27<->00:09:16<->0: 00
<-> 00:25:48<->00:09:21<->0: 00