3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:49 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:40<->01:04:32<->0: 00
<-> 00:09:20<->00:04:40<->0: 00
<-> 00:13:49<->00:04:29<->0: 00