3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:25:49 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:07:11<->01:07:06<->0: 00
<-> 00:16:28<->00:09:17<->0: 00
<-> 00:25:49<->00:09:21<->0: 00