3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:11:47 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:03:40<->01:03:40<->0: 00
<-> 00:07:42<->00:04:02<->0: 00
<-> 00:11:47<->00:04:05<->0: 00