3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:03 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:14<->01:04:12<->0: 00
<-> 00:08:36<->00:04:22<->0: 00
<-> 00:13:03<->00:04:27<->0: 00