3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:17:37 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:06:00<->01:05:52<->0: 00
<-> 00:12:15<->00:06:15<->0: 00
<-> 00:17:37<->00:05:22<->0: 00