3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:15:23 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:08<->01:05:01<->0: 00
<-> 00:10:23<->00:05:15<->0: 00
<-> 00:15:23<->00:05:00<->0: 00