JANUSZ ŻOŁˇD¬
3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:14:00 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:38<->01:04:31<->0: 00
<-> 00:09:21<->00:04:43<->0: 00
<-> 00:14:00<->00:04:39<->0: 00