3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:16:17 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:28<->01:05:16<->0: 00
<-> 00:10:55<->00:05:27<->0: 00
<-> 00:16:17<->00:05:22<->0: 00