3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:15:49 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:19<->01:05:08<->0: 00
<-> 00:10:26<->00:05:07<->0: 00
<-> 00:15:49<->00:05:23<->0: 00