3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:21:27 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:06:32<->01:06:27<->0: 00
<-> 00:14:05<->00:07:33<->0: 00
<-> 00:21:27<->00:07:22<->0: 00