3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:19:27 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:41<->01:05:30<->0: 00
<-> 00:12:21<->00:06:40<->0: 00
<-> 00:19:27<->00:07:06<->0: 00