3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:16:27 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:16<->01:05:10<->0: 00
<-> 00:10:40<->00:05:24<->0: 00
<-> 00:16:27<->00:05:47<->0: 00