3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:17:31 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:31<->01:05:27<->0: 00
<-> 00:11:36<->00:06:05<->0: 00
<-> 00:17:31<->00:05:55<->0: 00