3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:13:27 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:04:18<->01:04:16<->0: 00
<-> 00:08:51<->00:04:33<->0: 00
<-> 00:13:27<->00:04:36<->0: 00