3km
Status biegu:
Ukończył!

Uzyskany Czas: 00:15:35 
Kategoria / Miejsce: 
Czasy cz±stkowe:
<-> 00:05:12<->01:05:03<->0: 00
<-> 00:10:28<->00:05:16<->0: 00
<-> 00:15:35<->00:05:07<->0: 00